previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

 

 

UUTTA:

VTiger 9 CLOUD on markkinoiden uusin ja monipuolisin CRM

  

Myy paremmin, rakenna syvemmät asiakassuhteet! 

 

Aloita vaikka maksuttomalla PILOT edition:illa (max 10 käyttäjää)

Maksuttomalla versiolla pääset pitkälle myyntityön hallinnassa ja johtamisessa.

Sales PILOT:in voi päivittää laajempiin maksullisiin editioihin, mm. All-in-One. 

Katso Pilot version ja  maksullisten editionien erot ja hinnoittelu täältä: Vtiger CRM Pricing - Try it for free!

Jos haluat kokeilla maksutonta versiota tai ottaa käytöön heti, niin saat sen täältä:

https://www.vtiger.com/free-pilot-edition  

Autamme käytön ensiaskelissa!

asiakaspalvelu@stratman.fi

 

Tuki, koulutus ja asiantuntijapalvelut

 

Nopea käyttöönotto ja tuki säästää kustannuksia

 • käyttäjätuki yli 15 vuoden kokemuksella
 • käyttäjäkoulutus (etänä tai paikan päällä)
 • kustomointi- ja räätälointipalvelut
 • hallinta- ja ylläpitopalvelut
 • maailmanlaajuinen osaajien verkosto tukena

Crm- ja Erp käyttöön optimoidut palvelimet

Nopeat ja turvalliset palvelimet

 • > 99,9% tekninen saatavuus
 • huippuluokan konesalit
 • tiedot turvassa 
 • mm. palveluhyökkäysten (DOS) esto

Varmistukset ja palauttaminen

      database 128

Automaattiset varmistukset

 • tietokannan varmistukset
 • dokumenttien varmistukset
 • järjestelmän varmistukset
 • palvelimien snapshotit
 • nopeasti palautettavat levyvarmistukset
 

vTiger 7.1

Demo: https://vtigercrm7.stratman.fi

Tunnukset:

käyttäjä: demo

salasana: demo

 

vTiger on maailman eniten asennettu open source CRM/ERP-ohjelmisto

vtiger crm logo small

Demon kieli: suomi

 

 • vTiger 7.1:ssa on runsaasti käytettyvyyttä entisestäänkin parantavia ominaisuuksia
 • CRM-ohjelmistojen paras toiminnallisuudet / hinta suhde
 • helppokäyttöisyys: muokattavat käyttäjäryhmäkohtaiset käyttöliittymät
 • saatavissa monipuoliset laajennukset
 • laajenee digitaalisen markkinoinnin työkaluksi
 • laajenee toiminnanohjausjärjestelmäksi
Suositus:
 1. Monipuoliseen asiakassuhteiden hallintaan
 2. Myynnin ja markkinoinnin johtamiseen
 3. Toiminnanohjauspainotteiseen käyttöön
 4. Kokonaisvaltaiseen sähköiseen markkinointiin nettisivustoon integroituna

CRM = Asiakassuhteiden hallinta tai asiakashallinta 

CRM:llä / CRM-järjestelmällä tarkoitetaan yrityksen asiakassuhteiden hallinnanssa käytettävää järjestelmää. CRM-tulee englanninkielisistä sanoista Customer Relationship Management (Asiakassuhteiden hallinta). 

CRM-järjestelmiin liittyy työvälineluonteen lisäksi

Asiakasuhteet

 • asiakastyytyväisyyden lisääminen
 • asiakaskokemuksen parantamien syventämällä suhteita kokonaisvaltaisella digitaalisella asiakaspalvelulla

Yrityksen tuloksellisuus

 • liikevaihdon kasvattaminen
 • tuloksen parantaminen
 • asiakkuuksien arvon kohottaminen ja sen myötä koko yrityksen arvon kasvattaminen

Yrityksen parempi toiminta

 • toiminnan laadun kehittäminen ja hallinta
 • tuottavuuden parantaminen
 • prosessien automatisointi

Nykyaikainen CRM-järjestelmä kattaa tai on laajennettavissa ERP-järjestelmän (toiminnanohjausjärjestelmän) toiminnallisuuksilla.

Suomenkielisessä Wikipediassa ERP:istä on lyhyt kuvaus: http://fi.wikipedia.org/wiki/CRM.

Laajempi kuvaus löytyy englanninkielisestä Wikipediasta: http://en.wikipedia.org/wiki/Customer_relationship_management 

vTiger CRM/ERP on maailman eniten käytetty avoimeen lähdekoodiin perustuva liiketoimintojen hallintajärjestelmä

vTigerin menestys perustuu monipuolisiin toimintaoihin ja alhaisiin elinkaarikustannuksiin

vTigeriä tukee kansainvälinen vTiger yhteisö

Ominaisuudet lyhyesti

 • Myynnin ja markinoinnin prosessiketjun hallinta: kampanjat, liidit, mahdollisuudet, tarjoukset, tilaukset, laskutus
 • Muokkaaminen: käyttöliittymien muokkaus (näkymtät, kentät, listat), käyttäjäkohtainen personointi (kielet ym.)
 • Asiakastuen hallinta: asiakasporttaali, tukipyynnöt
 • Tuotehallinta: hinnastot, varastot, toimittajat
 • Tietojen tuonti ja vienti: nettisivujen lomakkeet, CSV/ Excel, (manuaaliset ja ajastetut)
 • Johtamisen apuvälineeet: raportit, käyttäjäkohtaiset mittarinäytöt, automaattiset muistutukset ja hälytykset
 • Käyttäjärooleihin perustuvat oikeuksien hallinta, tarvittaessa kenttäkohtainen hallinta
 • Sovellukset mobiililaitteille
 • Prosessien hallinta ja automatisointi: työnkulut, tehtävät
 • Projektihallinta
 • Dokumenttien hallinta
 • Sähköpostitoimionnot: lähtetys, vastaanotto, apps: Outlook, Thunderbird, Firefox, Gmail
 • Laajennukset ja räätälöinti: satoja laajennuksia, kehittäjä- ja yhteistyöverkko

Markkinointiviestintä

 • Asiakaskohtaiset sähköpostit ja asiakasryhmäkohtaiset kampanjat.
 • Viestintä nettisivujen tai sosiaalisen median lomakkeilta tulleiden yhteydenottajien kanssa.
 • Toiminnallisuuksia voidaan muokata tai laajentaa, esim SMS / tekstiviestilähetykset.

Liidien hallinta

 • Uusien potentiaalisten asiakaskontaktien jalostaminen asiakkuudeksi.
 • Tietoja saadaan viemällä liidien yhteystietoja esim. Excelistä, nettisivulomakkeilta.
 • Raakatiedon pohjalta usein ulkopuolinen "liidein perkaaja" suorittaa esikarsinnan kysymyspatterin avulla.
 • Tiedot hyödynnetään yhteydenotoissa ja kampanjoinnissa.
 • Muistutukset vastuuhenkilölle ja markkinoinnin johdolle.

Mahdollisuudet

 • Myyntimahdollisuuksien seurannan, ennakoinnin ja asiakassuhteiden kehittämisen väline.
 • Mahdollisuuden tilaa ja kaikkien mahdollisuuksien myyntipotentiaalia seurataan.
 • Käytetään mm. usein monivaiheisissa tai pidemmissä tarjousproseesseissa asiakkaan tilanteen seuraamiseen ja tilauksen todennäköisyyden arvioimiseen.
 • Parannetaan liikevaihdon ennustettavuutta. 
 • Muistutukset vastuuhenkilölle ja myynnin johdolle.

Myynnin hallinta ja automatisointi

 • Myyjän ja myyntitiimin väline asiakassuhteiden kehittämiseen ja tarjousten laadintaan sekä seurantaan
 • Liidi->asiakas/yhteyshenkiö -> (mahdollisuus) -> tarjous-> myyntitilaus-> lasku
 • Myyntivaiheiden automatisointi työnkulun (workflow) ohjausten avulla
 • Muistutukset vastuuhenkilölle ja myynnin johdolle.

Asiakastuen ja palautteiden hallinta

 • Tukihenkilö tai myyjä kirjaa pyynnöt/palautteet toimenpiteksi
 • Asiakaspalveluportaalin kautta voivat asiakkaat syöttääomat tukipyyntönsä ja kysymykset
 • Kysymyksistä voidaan luoda UKK -lista (usen kysytyt kysymykset) joita asiakkaat ja oma henkilöstö voivat hyödyntää
 • Pyyntöjen seuranta ja muistutukset.

Projektien hallinta

 • Käytetään sisäisten projektien tai usein myös laajempien tarjous/tilausprojektien hallintaan
 • Projektin välitavoitteet
 • Projektin tehtävät
 • Projektin dokumentit
 • Seurantaan muistutukset, gantt-kaavio ja linkitys kalenteritoimintoihin

Tuotteiden ja palvelujen hallinta

 • Toiminnot lisäävät tai poistavat tuotteiden varastomääriä
 • Tilaukset toimittajilta, myös myyntitilauksen muuntaminen ostotilaukseksi
 • Hinnastojen hallinta
 • Tuotteiden sarjanumeroseuranta

Oman työn ja johtamisen työvälineet, analysointi ja raportit

 • Tapahtumien ja tehtävien aikatauluttaminen (omat, yhteiset)
 • Sähköpostien hallinta: lähetykset, vastaanotot, liittäminen ulkopuolisiin palveluihin esim. Google, Outlook
 • Tekstiviestien (SMS) lähettäminen
 • Dokumenttien hallinta

Ylläpito

 • Monipuolisesti rooleihin perustuvat hallittavat käyttöoikeudet
 • Käytettävien toimintojen hallinta (näkyminen hallittavissa myös käyttäjäkohtaisesti)
 • Helppo lisäkenttien luominen ja turhien poistaminen käytöstä
 • Työnkulkujen luominen ja automatisointi (mm. muistutukset, sähköpostit)
 • Tehtävien ajastaminen
 • Nettilomakkeiden luominen
 • Asiakasportaalin käyttöönotto, asiakkaiden oikeuksien/näkymien hallinta

Kustomointi, laajennukset ja räätälöinti

 • vTigerin omilla työvälineillä voi käytettäviä toimitoja, listanäyttöjä, tietonäkymiä ja kenttiä helposti muuttaa tai lisätä
 • Erilaisiin toimintatapoihin ja tarpeisiin on saatavissa sadoittain laajennuksia
  • Voidaan luoda yksinkertaisesti myös omia toiminta-moduuleita "MOdule Designer"-tyyppisillä työkaluilla
 • Tarvittaessa vTiger on räätälöitävissä erityistarpeisiin
  • koodamalla erikoitoiminto
  • integroimalla toisen järjestelmän kanssa

 

Erityistarpeisiin tarkoitettujen kustomointi- ja laajennuskomponenttien määrä on kasvanut

 • Laajennukset ovat pääasiassa kaupallisia kolmannen osapuolen tekemiä. Niiden hinnat vaihtelevat 0€ - 400€.
 • Yleisimpiä laajennuksia pääsee katsomaan tästä vTiger -yhteisön linkistä: https://marketplace.vtiger.com/app/listings. Useimmista löytyy myös demo.
 • Stratman toimittaa tarvittaessa asennuksen lisäksi myös käytönopastuksen.
 • Laajennukset voidaan toimittaa haluttaessa suomenkielisinä.
 • mm.
  • monipuolisten omien pdf-tulosteiden luonti
  • edistyneiden raporttinäkymien j tulosteiden luonti
  • visuaalinen myynnin pipeline laajennus drag and drop ominaisuudella
  • automatisoidut tehtävien siirrot seuraavan vaiheen käsittelijälle
  • automaattiset Google-kalenterin ja -kontaktitietojen synkkaukset
  • käyttäjäkohtaiset uloslähtevän (SMTP) sähköpostin palvelinasetukset
  • listanäyttöjen rivien tilannekohtaiset värit
  • riippuvien tietojen näyttämisen lisäominaisuudet
  • projektien hallinnan laajennukset
  • myyntitilausten muuttaminen projektiksi, tiketiksi tai projektiksi
  • tuntiseuranta
  • myynnin palkkioiden ja katteiden seuranta ja laskenta
  • listanäkymien vienti suoraan Excel-taulukoksi
  • asiakaskohtaiset hinnastot
  • dokumenttien vienti drag and drop -toiminnolla
  • kalenteri/tehtävä-toimintojen laajennukset
  • laajennusmoduulien omatoiminen luonti
  • asiakaskohtaisten ulkoasujen luominen
  • jne.