Markkinointiviestintä

 • Asiakaskohtaiset sähköpostit ja asiakasryhmäkohtaiset kampanjat.
 • Viestintä nettisivujen tai sosiaalisen median lomakkeilta tulleiden yhteydenottajien kanssa.
 • Toiminnallisuuksia voidaan muokata tai laajentaa, esim SMS / tekstiviestilähetykset.

Liidien hallinta

 • Uusien potentiaalisten asiakaskontaktien jalostaminen asiakkuudeksi.
 • Tietoja saadaan viemällä liidien yhteystietoja esim. Excelistä, nettisivulomakkeilta.
 • Raakatiedon pohjalta usein ulkopuolinen "liidein perkaaja" suorittaa esikarsinnan kysymyspatterin avulla.
 • Tiedot hyödynnetään yhteydenotoissa ja kampanjoinnissa.
 • Muistutukset vastuuhenkilölle ja markkinoinnin johdolle.

Mahdollisuudet

 • Myyntimahdollisuuksien seurannan, ennakoinnin ja asiakassuhteiden kehittämisen väline.
 • Mahdollisuuden tilaa ja kaikkien mahdollisuuksien myyntipotentiaalia seurataan.
 • Käytetään mm. usein monivaiheisissa tai pidemmissä tarjousproseesseissa asiakkaan tilanteen seuraamiseen ja tilauksen todennäköisyyden arvioimiseen.
 • Parannetaan liikevaihdon ennustettavuutta. 
 • Muistutukset vastuuhenkilölle ja myynnin johdolle.

Myynnin hallinta ja automatisointi

 • Myyjän ja myyntitiimin väline asiakassuhteiden kehittämiseen ja tarjousten laadintaan sekä seurantaan
 • Liidi->asiakas/yhteyshenkiö -> (mahdollisuus) -> tarjous-> myyntitilaus-> lasku
 • Myyntivaiheiden automatisointi työnkulun (workflow) ohjausten avulla
 • Muistutukset vastuuhenkilölle ja myynnin johdolle.

Asiakastuen ja palautteiden hallinta

 • Tukihenkilö tai myyjä kirjaa pyynnöt/palautteet toimenpiteksi
 • Asiakaspalveluportaalin kautta voivat asiakkaat syöttääomat tukipyyntönsä ja kysymykset
 • Kysymyksistä voidaan luoda UKK -lista (usen kysytyt kysymykset) joita asiakkaat ja oma henkilöstö voivat hyödyntää
 • Pyyntöjen seuranta ja muistutukset.

Projektien hallinta

 • Käytetään sisäisten projektien tai usein myös laajempien tarjous/tilausprojektien hallintaan
 • Projektin välitavoitteet
 • Projektin tehtävät
 • Projektin dokumentit
 • Seurantaan muistutukset, gantt-kaavio ja linkitys kalenteritoimintoihin

Tuotteiden ja palvelujen hallinta

 • Toiminnot lisäävät tai poistavat tuotteiden varastomääriä
 • Tilaukset toimittajilta, myös myyntitilauksen muuntaminen ostotilaukseksi
 • Hinnastojen hallinta
 • Tuotteiden sarjanumeroseuranta

Oman työn ja johtamisen työvälineet, analysointi ja raportit

 • Tapahtumien ja tehtävien aikatauluttaminen (omat, yhteiset)
 • Sähköpostien hallinta: lähetykset, vastaanotot, liittäminen ulkopuolisiin palveluihin esim. Google, Outlook
 • Tekstiviestien (SMS) lähettäminen
 • Dokumenttien hallinta

Ylläpito

 • Monipuolisesti rooleihin perustuvat hallittavat käyttöoikeudet
 • Käytettävien toimintojen hallinta (näkyminen hallittavissa myös käyttäjäkohtaisesti)
 • Helppo lisäkenttien luominen ja turhien poistaminen käytöstä
 • Työnkulkujen luominen ja automatisointi (mm. muistutukset, sähköpostit)
 • Tehtävien ajastaminen
 • Nettilomakkeiden luominen
 • Asiakasportaalin käyttöönotto, asiakkaiden oikeuksien/näkymien hallinta

Kustomointi, laajennukset ja räätälöinti

 • vTigerin omilla työvälineillä voi käytettäviä toimitoja, listanäyttöjä, tietonäkymiä ja kenttiä helposti muuttaa tai lisätä
 • Erilaisiin toimintatapoihin ja tarpeisiin on saatavissa sadoittain laajennuksia
  • Voidaan luoda yksinkertaisesti myös omia toiminta-moduuleita "MOdule Designer"-tyyppisillä työkaluilla
 • Tarvittaessa vTiger on räätälöitävissä erityistarpeisiin
  • koodamalla erikoitoiminto
  • integroimalla toisen järjestelmän kanssa