Uutta liiketoimintaosaamista - nykyaikainen markkinointi ja asiakashallinta

Uudista yrityksesi toimintaa ja tietojärjestelmiä asiakaslähtöisesti

  • ottamalla käyttöön uusia asiakaslähtöisiä palvelukonsepteja
  • kehittämällä henkilöstön kyvykkyyttä toimia uudistuvassa liiketoimintaympäristössä
  • hyödyntämällä uudet tietotekniset mahdollisuudet
  • pitämällä kehittämismotivaatiota yllä

Stratman auttaa olemassa olevien mahdollisuuksien toteuttamisessa

  • Stratman löytää käytännönläheiset ratkaisut
  • Stratman varmistaa, että toteutettavan ratkaisun vaatimat panostukset ovat järkevässä suhteessa saavutettavissa oleviin hyötyihin
  • Stratman valmennuksella edetään nopeasti käytännön toteutukseen "pienin askelin - mutta riittävin"

 
 
RocketTheme Joomla Templates