Toteutuksia asiakasryhmille

Tyypillisiä eri asiakasryhmille toimitettava palveluja.


Yritykset, liiketoimintaverkostot:
 • Asiakashallintajärjestelmän (CRM) käyttöönotto
 • Toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) käyttöönotto
 • Nettiviestinnän, nettimainonnan ja hakukonemarkkinoinnin kehittäminen
 • Sähköisen liiketoiminnan ja/tai eBusineksen kokonaisvaltainen kehittäminen
 • Strategian tai strategisen kompetenssin kehittämisprojektit
 • Yrityksen ja henkilöstön ICT-taitojen kehittäminen
 • Internet-palvelujen toteuttaminen (mm. tietokantapohjaiset internet-sovellukset )
 • ICT-projektien johtamispalvelut
 • ICT-Hankintakanava ICT-Hankintakanava

Kehitys- ja yrityspalveluorganisaatiot:
 • Hankeideoiti ja rahoituksen hakeminen
 • Hankkeiden ja projektien johtamispalvelut
 • Koulutus ja luennointi
 • Valmennukset
 • Tutoroinnit ja mentoroinnit

Kunnat, seutukunnat ja julkishallinto:
 • Elinkeinopoliittisen strategian kehittäminen
 • Yrittäjyyden kehittämishankkeet
 • Hankkeiden ja projektien johtamispalvelut
 
RocketTheme Joomla Templates